220 nye arbeidsplasser

Tydelige og grensesprengende politiske mål er i ferd med å bli virkelighet i Finnmark. Siden 2004 er det skapt 220 nye kultur- arbeidsplasser i fylket.

 

I 2004 satt daværende fylkesordfører Helga Pedersen et mål om at Finnmark skulle skape 500 nye kulturarbeidsplasser innen 2014. Siden den gang har fylket blitt en nasjonal spydspiss i utviklingen av den nye næringen; både gjennom sin utviklingskompetanse og gjennom antallet etablerere.

 

Denne, og andre spennende og inspirerende historier og eksepmpler på hvordan kultur og næring kan henge sammen, finner du på Konjunkturbarometer for Nord-Norge sin nettside.

 

foto: Knut Åserud

 

 

 

Skrevet 05/01/2010 av øs