Det ER ok for kunstnere å tjene penger!

Professor Robert D. Austin ved Harvard Buiness School hevder: "Det er i kunstens, kunstnerens og næringslivets interesse med mer kommers i kunstverdenen, ikke mindre."

I et nylig publisert paper ved Harvard Business School argumenterer Austin og dramaturgen Lee Devin for hvorfor det er nødvendig å komme forbi den generelle aversjon i kulturlivet mot det å tjene penger. De understreker også viktigheten av å utvikle bedre teorier om hvordan kultur og næringsliv kan samhandle, med nytte for begge.

Les mer på Harvard Business School Working Knowledge

Skrevet 03/06/2009 av øs