Evaluering av Music Export Norways UK-kontor

I mai 2008 åpnet Music Export Norway (MEN) sitt første utekontor i London. Formålet med kontoret skulle være å koordinere MENs aktiviteter i Storbritannia, samt fungere som en brobygger mellom norsk og britisk musikkbransje. Etter styrets ønske ble det bestilt en ekstern evaluering av kontoret i London, og den endelige rapporten foreligger i disse dager. Dette er noen av de viktigste resultatene:

- Evalueringen konkluderer med et særdeles positivt inntrykk av arbeidet gjennomført av London-kontoret.

- Til tross for et tøft marked, kjemper norsk musikkbransje seg godt frem i Storbritannia, og det britiske markedet er nå mer tilgjengelig for norsk musikk enn tidligere.

- Kredibiliteten til norsk musikkbransje er styrket i UK.

- 75% av respondentene rapporterer at kontoret sparer dem penger.

- Klubbkonseptet Ja Ja Ja og MENs Business Development Program blir trukket fram som særdeles vellykkete prosjekter. Det samme gjør mer generelle MEN-prosjekter som de internasjonale programmene som er gjort i samarbeid med de respektive arenaene i Norge (by:Larm, Øya festivalen, Kongsberg, Folkelarm osv).

- Kontoret har utviklet en rekke godt mottatte innovative virkemidler.

- Rapporten bekrefter at UK fungerer som et bindeledd til andre territorier, og at en investering her vil føre til avkastning langt utenfor det britiske markedet på grunn av dets tunge og innflytelsesrike posisjon i den globale     musikkbransjen. Både med tanke på britiske mediers internasjonale innflytelse og når det gjelder samarbeid med bransjeaktører som er med på å løfte talenter ut i verden. 

Hele rapporten kan lastes ned her.

 

Skrevet 08/09/2011 av Trine Skullestad Andreassen