Innovasjon Norge nedlegger kulturnæringssatsing

Kultur og opplevelsenæringer som én av 9 sektorer innen Inovasjon Norge blir nå nedlagt.

Dette innebærer blant annet at Innovasjon Norge sitt arbeid med strategier og kompetanseprogram avvikles, og at det ikke lenger finnes øremekede midler til dette. Totalt reduseres antall tverrgående sektorer fra 9 til 6. De initativer og prosjekter Innovasjon Norge sentralt har arbeidet med skal avvikles umiddelbart.

Divisjonsdirektør Hans Martin Vikdal i Innovasjon Norge understreker at kulturnæringsaktører fortsatt kan søke Innovasjon Norge i sitt fylke om støtte til bedriftsutvikling og lignende innenfor de generellle ordningene på linje med andre næringer, og at endringene ikke vil stå i veien for at fylkene fortsatt kan prioritere en satsing på kulturnæringene.

Endringene kommer som følge av at Innovasjon Norge nå skal redusere aktiviteten med 119 milloner kroner i årets budsjett, og har varslet stillingskutt på 100 årsverk.

Les om Innovasjon Norges sektorsatsing her.

Satsingen på kultur startet i 2007. I 2009 var rammen 3 milllioner, i 2010 var den på 8 millioner kroner.

 

 

Skrevet 19/01/2011 av øs