INTRO er det nye kulturnæringsfondet i Tromsø

INTRO skal sette fart på kulturnæringene. Fondet, som skal bli en aktiv pådriver i næringsutvikling og profesjonalisering av kulturlivet ved å støtte nye prosjektideer og unge talenter, er nå operativt. Denne uken avholdes informasjonsmøter, og interessen fra aktørene rapporteres å være stor.

Fondet er finansiert ved hjelp av RDA-midler og bevilgning fra Kulturdepartmenetet.

Les mer.

Trangt nåløye

Bladet Tromsø skriver i dag at til tross for et budsjett på 105 millioner kroner vil håpefulle kulturentreprenører ikke kunne skrive søknad med gaffel. - Vi vil ha strenge kvalitetskrav til søkerne, og vi vil heller la pengene stå ubrukt enn å satse på dårlige prosjekter, sier styreleder i fondet, Mack-direktør Harald Bredrup.


Han understreker at kvalitetskravet ikke vil gå på det kunstneriske, men på om kulturutøverne viser godt næringsvett. - Det er det profesjonelle potensialet i prosjektene vi ser på, og vi belønner de prosjektene som vi mener kan utvikles til gode kulturnæringer, sier Bredrup i følge bladet Trømsø.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrevet 09/09/2010 av øs