Kaller kultursatsing mislykket

Investeringene i Origo Kultur har ikke gitt tilstrekkelig avkastning. Nå får Finnmark fylkeskommune en del av pengene tilbake.

 

I forrige uke bestemte fylkestinget å avvikle selskapet Origo Kultur i Alta. Grunnen er at målsetningen om høy avkastning på investert kapital ikke er oppnådd. Pengene går tilbake til fylkeskommunen, som oppretter nye «Kultur Finnmark AS».

 

Les mer i altaposten.no

 

Foto: Lars-Richard Olsen

Skrevet 07/04/2010 av øs