Kultmag blir selvstendig og samkjøres med Ukeavisen ledelse

Fra 2010 blir Kultmag igjen et eget magasin med 10 utgivelser i året, og går i samkjøring med Ukeavisen ledelse en gang i måneden.

Det er i forbindelse med en større omrokkering i Mentor Medier, som eier Kultmag gjennom datterselskapet Ad Fontes Medier, at mediehuset gjør disse endringene. Dette innebærer dermed at Kultmag ikke lenger samkjøres med Ny Tid.

- Dette er en positiv nyhet for våre medlemmer, sier Elizabeth Bjørn-Hansen i Forum for Kultur og Næringsliv. Gjennom en medlemsundersøkelse vet vi at våre medlemmer setter stor pris Kultmag, som kommer som en del av medlemspakka. Mange har likevel ikke helt funnet seg til rette med at Kultmag "forsvant" inn i Ny Tid, så nyheten om den nye selvstendige profilen vil bli godt mottatt, tror vi.

Mer om omleggingen i Ny Tid/Kultmag

Skrevet 18/12/2009 av øs