Kulturnæringer er først og fremst næring

Kulturnæringer: Buskerud fylkeskommune satser stort på kulturnæringer. For dem er det er en næringssatsing, ikke en kultursatsing.

Lørdag 7.mai åpnet Trond Giske årets utstilling ved Vestfossen Kunstlaboratorium. "Det kan ikke tolkes som annet enn en anerkjennelse at Trond Giske nå vender tilbake som næringsminister for å åpne utstillingen, etter at han i 2006 åpnet den som kulturminister. Dette minner oss på at kunst- og kulturinstitusjonene våre ikke bare er viktige samfunnsaktører ut fra et kulturfaglig ståsted, men også innehar et betydelig næringspotensial" sier Tone Østerdal, teamkoordinator og rågiver i utviklingsavdelingen i Buskerud Fylkeskommune.

BFK er medlemmer i Forum for Kultur og Næringsliv og satser stort på kulturnæringer og samarbeid mellom kultur og næring:

"Vi har brukt mye tid på å få oversikt over kulturnæringene i Buskerud. Hvem er de, hva gjør de og hva trenger de? Vi holder nå på med en omfattende kartlegging for å kunne jobbe enda mer strategisk og målrettet med dette. Vi har fokus på kultur som grunnlag for økt verdiskapning. For oss er arbeidet med kulturnæringer en næringssatsing, ikke en kultursatsing" sier hun.

Videre forteller hun om samarbeidet med Vestfossen kunstlaboratorium og daglig leder Morten Viskum:

"BFK har jobbet tett med Vestfossen kunstlaboratorium helt siden oppstarten tidlig på 2000-tallet. Morten Viskum har virkelig klart å sette Vestfossen på kartet. Han er en gründertype, og vi har jobbet veldig godt sammen med både han og hans medarbeidere. De har et fantastisk visningssted og en kompetanse vi i BFK trenger, og vi har en kompetanse og et nettverk som de trenger. I fylkeskommunens utkast til Kunst-og kulturstrategi for Buskerud 2011-2014 er Vestfossen kunstlaboratorium utpekt som et fyrtårn for samtidskunst. Dette innebærer at Vestfossen er en aktør vi vil fortsette å støtte opp om og samarbeide med. Ikke minst gjelder dette i forhold til satsingen vår på kulturnæringer."

Lederplassen i Drammens Tidende mandag 10.mai var tildelt Vestfossen og kommunens satsing på kultur og kulturnæringer. DTs samfunnsredaktør Odd Myklebust stiller det viktige spørsmålet: Hvordan skal en relativt liten kommune som Øvre Eiker få til en enda tettere integrasjon mellom næring og kultur? Du kan lese den her.

Her er bilder fra sesongåpningen på Vestfossen lørdag 7.mai

Les pressemeldingen fra BFK om åpningen her

Skrevet 16/05/2011 av Andreea Tecusan