Kulturnæringene vokser

14. september ble artikkelen "Kulturnæringene vokser" publisert i Aftenposten, i forbindelse med kunnskapskonferansen "Kulturnæringer i søkelyset". Her presenteres tall fra Perduco Kultur og Menons nye rapport "Kulturnæringens betydning for norsk økonomi", gjort på oppdrag fra Handels- og Næringsdepartementet.

Sterk vekst

På ti år har antall sysselsatte i kulturnæringene vokst med 50 prosent, og den største veksten ser man i antall kreative enkeltmannsforetak.

"Den sterke veksten i kulturnæringer er ikke nødvendigvis politisk villet, men har vokst frem som et resultat av et sterkt fokus på kreativitet og selvrealisering", uttaler professor Anne-Britt Gran til Aftenposten. Hun tror kartleggingen vil kunne være et godt redskap for å utvikle næringen videre.

Øyvind Stålsett, administrerende direktør i Arts & Business, mener rapporten gir et nytt bilde av en næring som har mye å si for norsk næringsliv totalt sett. "Vi beveger oss nå bort fra myten om at kunstnerisk virksomhet er av marginal økonomisk betydning i samfunnet. Vi snakker her om en næring som består av mennesker med skaperkraft og et stort behov for å realisere sine ideer, og som får det til", sier Stålsett til Aftenposten.

Lønnsomhet og verdiskaping

Selv om vi ser en sterk vekst i sysselsettingen er lønnsomheten i kulturnæringene lavere enn i mange andre næringer, og det er store forskjeller mellom ulike kulturutrykk. Likevel viser rapporten at kulturbedriftene i 2009 skapte verdier for 42,2 milliarder kroner.

"Vi beveger oss nå bort fra myten om at kunstnerisk virksomhet er av marginal økonomisk betydning i samfunnet. Vi snakker her om en næring som består av mennesker med skaperkraft og et stort behov for å realisere sine ideer, og som får det til", sier Stålsett.

Viktigst i distriktene

"Tidligere har man sett på kulturnæringer som en del av det urbane. Nå viser det seg at kulturbedrifter har mest å si jo lenger ut i landet man kommer", uttaler Gran.

Selv om kulturnæringene er størst i Oslo og i sentrale strøk, viser rapporten at den er viktigst i distriktene. Veksten er størst i områder med spredt bosetning. Her har den årlige veksten i verdiskapning pr. sysselsatt vært på 25 prosent i året, mens den i storbyregioner har vært på 11 prosent.

"Kulturbedrifter finnes over alt. Fylkeskommunen har jobbet bevisst for kulturbedriftene i mange år. Nå gjenstår det å få på plass en nasjonal kulturnæringspolitikk", sier Øyvind Stålsett.

Kultursektoren har en betydelig offentlig støtte, men dette var ikke en del av kartleggingen til rapporten. Likevel uttaler Gran at det ville vært interessant å se mer systematisk på om en tilføring av tre milliarder kroner til sektoren også hadde fått ringvirkninger i den kulturelle næringskjeden.

 

Les hele rapporten her.

Les hele artikkelen i Aftenposten her.

Bilde: Anne-Britt Gran

Skrevet 16/09/2011 av Trine Skullestad Andreassen