Kunstnerne kommer: nye tall fra Østlandsforskning

Østlandsforskning har kommet med en oppdatering av kartleggingen av kulturnæringene fra 2004, på oppdrag fra Nærings- og handelsdepartementet.

 

Sysselsettingen i kunstneriske og utøvende virksomheter har hatt desidert størst vekst, både i absolutte og relative tall  En annen stor gruppe er designere som også er inkludert  i studien. Generelt har veksten i kulturnæringene vært på 10% fra 2002- 2007, og fra 1996 til 2007 35.2%. Totalt i Norge i dag er nesten 100.000 mennesker sysselsatt innen kulturnæringene, (like mange som innen hotell og restaurantbransjen) hvilket betyr 3.8% av bnp og en vekst på 58% siden 1996.

 

Hva betyr dette? Hvilke konsekvenser har det for norsk næringsliv?

 

En av de kanskje viktigste er kanskje en erkjennelse av at Norge faktisk er en sann kulturnasjon. Nye tall fra statistisk sentral byrå om befester for øvrig dette. I 2007 var det for første gang registrert over 10 millioner museumsbesøk i dette landet.

 

 

Videre må det bety at det er lettere å leve av kunstnerisk virksomhet enn tidligere, det finnes flere arbeidsplasser. Satsningen innen film, musikk, kulturarv og design har med andre ord gitt resultater. Kulturnæringens økologi er avhengig av topp kunstnerisk kvalitet, og et mange aktører øker denne. Sjansen for at Norge faktisk kan hevde seg internasjonalt innen kulturnæringen er derfor absolutt til stede.

 

 

Hva så med det ordinære næringsliv? Det skulle ikke være noe tvil om at det næringslivet trenger i dag, mer enn noen gang, er tilgang til kreative, nytenkende hoder. Næringslivet står overfor utfordringer som krever bare ikke nye svar, men nye og modige spørsmål. Nytenkning og modighet er kanskje de kvalitetene som klarest gjennomsyrer all kunstnerisk virksomhet: la dem for all del komme!

 

Rapporten kan du lese her

 

 

Skrevet 10/03/2009 av ebh