Harvard Business Case om Moods of Norway

Med sin helt unike forretningsmodell har Moods of Norway blitt et Harvard Business Case som nå er offentliggjort og ferdig til undervisning.

 

Moods of Norway gjør det bra og har styrket merkevaren, utvidet forretningen og åpnet ny butikk i USA. Det var Dorte Krogh, adm. direktør i Krogh&Co Designbureau i København, som fikk ideen om å skrive et Harvard Business Case om Moods of Norway da hun var jurymedlem for Merket for god design for Norsk Designråd.

Caset er utviklet som teamwork i samarbeide mellom Robert D. Austin, professor ved Copenhagen Business School, case-writer Shannon O'Donnely, Phd Fellow ved Copenhagen Business School, og Dorte Krogh.

 

Les mer her!

 

Tidligere Harvard Professor Robert D. Austin var også foredragsholder på Forum for Kultur og Nærigslivs seminar Co-Creation i Marmorhallen 25. august i år, hvor han tok for seg hvordan store globale selskaper nå inngår samarbeidsformer med kunstere for å lære og forstå mer om innovasjon og kreativitet. Hvordan påvirker dette samtalene og samarbeidsrelasjonene mellom kunstliv og næringsliv? Hvilke konsekvenser har dette for kunstliv, næringsliv og samfunnsliv?


Les mer her.

 

Skrevet 04/09/2009 av Margit Klingen Daams