Mye å lære fra næringslivet

Kultursektoren trenger systematisk arbeid for å utvikle morgendagens ledere, skriver Jan Grund i et debattinnlegg i Dagens Næringsliv 21.juli.

Jan Grund er styreleder i Forum for Kultur og Næringsliv og rektor på Høgskolen i Akershus. Bakgrunnen for innlegget hans er sommerens debatt om ledere i kulturlivet og hvilke kvalifikasjoner som kreves. Kulturinstitusjoner er komplekse organisasjoner, og det stilles høye krav til både kunst/kulturkompetanse og lederkompetanse.

Han skriver at kulturlivet kan lære av bedrifter i næringslivet som har "langsiktige strategier og tiltak for å utvikle og sikre godt lederskap og utvikle ledertalenter". Han påpeker også at det er vanskelig å overføre ledelsesteori fra næringslivet til kulturlivet. Kulturinstituasjoner er paradoksale organisasjoner å lede, og derfor bør det etableres møteplasser og tiltak for lederutvikling i kulturlivet.

Les hele debattinnlegget til Jan Grund her.

Foto: Christopher Olssøn

Skrevet 04/08/2010 av Andreea Tecusan