Kulturnæringsklynge i Agder får Arena-status

Fire nye regionale næringsklynger fikk foreleden status som Arenaprosjekt av Kommunal- og regionaldepartementet og Nærings- og handelsdepartementet, som et ledd i regjeringen sin satsing på å utvikle norsk næringsliv.

 

De fire prosjekta er:

* Arena Magica, Østfold
* Helse i Valdres
* Arena Usus, Agder
* Frukt- og bærklyngje, Sogn og Fjordane

 

Arena Usus er 14 bedrifter innen kultur- og opplevingssektoren i Agderregionen, som skal samarbeide enda tettere om å utvikle flere store attraksjoner (produkter) på Sørlandet for å sikre kjøp av flere opplevinger og få flere turister til regionen.

 

Les mer på Arena-programmets nettsider.

 

 

 

 

Skrevet 28/06/2010 av �?S