Nettverk, kompetanse og kreditt hjelper kulturbedrifter i Telemark

- Å drive enkeltpersonforetak er en ensom øvelse, og det er utrolig fint å kunne få hjelp og støtte fra andre etablerere i samme situasjon, sier Mariette Røed Torjussen som er klesdesigner og medlem av en nettverksgruppe av etablerere i Grenland.


Nettverkskreditt er en etablererordning som er eid av Innovasjon Norge og er representert i de fleste fylker i landet. Ordningen retter seg mot nyetablerte og småbedrifter som trenger hjelp og støtte i etablering og drift av egne virksomheter. Det dannes grupper av 5-7 etablerere som låner 200 000 kroner til videre utlån blant egne medlemmer. I tillegg får hver gruppe 50 000 til kroner til kompetanseheving og en eller flere veiledere som er godkjent av Innovasjon Norge. Veilederne følger hver gruppe i inntil to år.

 

Nettverkskreditt Telemark tilbyr også dedikerte nettverksgrupper for kulturbedrifter. Disse gruppene har veiledere med kompetanse på de spesielle utfordringene kulturbedrifter står overfor.- Det er stimulerende og nyttig å få tilgang til andres nettverk når man jobber for seg selv, forteller Kristin Friis fra Porsgrunn. Hun har startet AHA-Teateret i Grenland etter 25 år med figurteater i Sverige.


Nettverksgruppene er registrert i Brønnøysundregistrene som foreninger. Møtene holdes en gang i måneden og på forhånd har medlemmene fått innkalling med saksliste fra gruppens leder. Etter at innkalling og referat er godkjent, er det kassereren som går gjennom økonomien i foreningen, og informerer om innbetalte avdrag og sparebeløp. Deretter er det medlemmenes egne bedrifter som settes i fokus. Her forteller den enkelte hva som har skjedd siden sist og får råd og tips fra både medlemmer og prosessveileder.

 

- I vår gruppe gir vi også hverandre en utfordring man skal løse til neste gang. Det blir som en slags hjemmelekse og det bidrar til at vi tør å hoppe i noe vi kanskje ellers ville ha utsatt, sier Friis som er leder i "Rett Øst", Telemarks første nettverksgruppe for kulturbedrifter.

 

Når gruppen etter to år skal stå på egne ben kan medlemmene fortsatt låne penger. Ofte lånes pengene ut mange ganger i løpet av en gruppes levetid, så lånekapitalen hjelper mange ulike kulturprosjekter før de betales tilbake til Innovasjon Norge. Når bedriftslederne er vel etablert eller ikke trenger like tett oppfølgning, vil de i Telemark få tilbud om å gå over i en alumniforening. Her vil det ikke være like ofte møter, men de erfarne medlemmene vil ha fortsatt tilgang til nettverket gjennom samlinger og forum. I tillegg vil de hele tiden kunne få tilgang til andre nettverk gjennom å kunne bli mentorer for nye bedrifter som trenger hjelp og støtte.

 

Kilde: Node Grenland v/Kunstgjødsel kulturbyrå

 

 

Skrevet 04/06/2009 av Linda C R