Ny rapport om virkemiddelapparatet til kulturnæringene

Kl.13 i dag 11.mai, ble rapporten "To mål - to midler - økt kunnskap om virkemidlene for kulturnæringene" overlevert til kulturministeren og handels- og næringsministeren.

 

Rapporten er utarbeidet av Donatella De Paoli ved Handelshøyskolen BI og Tor Borgar Hansen ved Oxford Research. Rapporten kan du lese her.

 

Fra Kulturdepartementets nettsider:

Rapporten viser at virkemidlene for kulturfeltet og kulturentreprenørfeltet er delt.

- De som søker fra kulturrådet søker i liten grad hos Innovasjon Norge og omvendt.

- Virkemidlene fungerer samlet sett ikke optimalt for kulturnæringene. Det er bl.a. ingen tiltakskjede mellom Kulturrådet og Innovasjon Norge.

- Det er en kompetanseutfordring hos virkemiddelaktørene og lite forståelse for kulturnæringenes egenart.

- Kulturarbeidere mangler kommersiell kompetanse og er lite kjent med Innovasjon Norge.

- Kunstnere identifiserer seg ikke som entreprenører.

 

Les hele saken på Kulturdepartementets nettsider

 

 

Foto: Forum for Kultur og Næringsliv

 

 

Skrevet 11/05/2010 av Andreea Tecusan