Samarbeid om debutantpris

Norske Kunstforeninger og NorgesGruppen ASA har i dag 7. juni 2011 signert en historisk samarbeidsavtale.

Avtalen innebærer at NorgesGruppen ASA går inn med 250.000 kroner til et samarbeid med Norske Kunstforeninger, om en debutantpris for kunstnere. Prisen er på 50.000 kroner, og skal deles ut til en debutant på Statens Kunstutstilling, Høstutstillingen.

I tillegg får prisvinneren i samarbeid med Norske Kunstforeninger, mulighet til å holde en separatutstilling i fem ulike kunstforeninger i Norge. Avtalen dekker også utgifter knyttet til utstillingsturné, deiblant fraktkostnader, montering, artist talk og utvikling av formidlingspakke.

"Det er en historisk dag for Norske Kunstforeninger, dette er vår første allianse med næringslivet", sier Susanne Svenseid, direktør i Norske Kunstforeninger. "Vi ønsket å knytte vårt første samarbeid med næringslivet opp mot et konkret prosjekt". Hun sier også at det i beslutningen om samarbeidet var avgjørende at NorgesGruppen ASA er en seriøs og landsdekkende aktør. De er selv en landsdekkende organisasjon, og mener dette fellestrekket danner et godt grunnlag for samarbeidet.

"En av motivasjonsfaktorene for samarbeidet er den spennende og givende prosessen dette blir for bedriften og de ansatte", forteller Per Roskifte, konserndirektør kommunikasjon og samfunnskontakt NorgesGruppen ASA. Begge to ser store muligheter til en fremtidig utvidelse, og Roskifte karakteriserer avtalen som en "oppstartsavtale". 

Norske Kunstforeningers debutantpris ble for første gang delt ut i 2010. Avtalen med NorgesGruppen ASA gjelder fra og med årets pris, og skal reforhandles etter to år. Begge parter forteller at de ønsker et langvarig og godt samarbeid, og at utviklingspotensialet i avtalen er stort.

Bilde:Per Roskifte og Susanne Svenseid

Se flere bilder fra signeringen på vår Facebook-side

Skrevet 07/06/2011 av Trine Skullestad Andreassen