Sparebank 1 Nord-Norge med 100 mill i kulturnæringsstiftelse

Fjorårets milliardoverskudd gjør at Sparebank1 Nord-Norge oppretter banken en kulturnæringsstiftelse på 100 millioner kroner.

 

Formålet med stiftelsen er å bidra til utvikling og vekst av kulturnæringen i Nord-Norge, Svalbard og med en senere mulig utvidelse til Nord-Vest Russland.

 

Stiftelsen tar sikte på å yte bidrag som tilskudd, lån og lån på særlige vilkår eller egenkapital til konkrete prosjekter.

 

Selve etableringen av stiftelsen vil skje i løpet av dette året og stiftelsen vil ha egen administrasjon og eget styre. Administrasjonssted bestemmes ved etableringen.

 

Det formelle navnet blir SpareBank 1 Nord-Norges Kulturnæringsstiftelse.

 

Les mer på www.nordlys.no

 

 


 

 

 

 

 

Skrevet 17/02/2010 av øs