Støtte til kunst og kultur

Hva gjør man om den offentlige støtten blir mindre eller forsvinner?

Lørdag 9. juli gikk Arnfinn Bjerkestrand, medlem av Norsk Kulturråd og styreleder i Fond for utøvende kunstnere, ut i Klassekampen og etterlyste mer kunnskap om kunstnerøkonomien. Han frykter at dagens store satsing på kunst- og kulturfeltet ikke kommer til å fortsette.

"Norge er alene om å holde et høyt nivå på offentlig støtte til kultur, men over tid er det klokt å tenke alternative muligheter for støtte", uttaler Øyvind Stålsett, administrerende direktør i Forum for Kultur og Næringsliv, til Klassekampen. Han mener det må en holdningsendring til hos kunstnerne, og at de må tenke annerledes hvis de ønsker støtte fra næringslivet.

Mathias Thjømøe, førsteamanuensis i markedsføring ved Markedshøyskolen i Oslo, mener at støtten fra næringslivet kan komme til å bli enda viktigere for kulturen enn den er i dag. "Om staten kutter støtten til kultur er det enda viktigere at næringslivet kommer på banen", sier han til Klassekampen.

Kulturen undergraver sitt eget felt

Fredag 22. juli kom Siren Sundeland, direktør for Kommunikasjon og Samfunnsansvar i Sparebank Vest, med en kommentar til de tidligere publiserte sakene. Hun mener kulturen undergraver sitt eget felt ved å bruke næringslivets modeller, og sier at hun er skeptisk til til at samarbeid skal ha et for ensidig økonomisk fokus.

"I denne situasjonen er det viktig at kunst- og kulturfeltet bruker dette vinduet til å komme med andre tilnærminger til næringslivet enn den rene sponsorvirksomheten", uttaler hun til Klassekampen.

De to sakene kan du lese her:

Klassekampen mandag 11. juli - Kan redde kulturlivet, side 1

Klassekampen mandag 11. juli - Kan redde kulturlivet, side 2

Klassekampen fredag 22. juli - Feilslått frieri

Skrevet 02/08/2011 av Trine Skullestad Andreassen