Sunnmøre kulturnæringshage

Sunnmøre etablerer kulturnæringshage. De sier det er den eneste, men det er den ikke.

"Sunnmøre kulturnæringshage er den einaste næringshagen i landet med kreative næringer som hovudprofil", sier Gunnar Solheim, styreleder for næringshagen, til Sunnmørsposten.

Hovedhensikten med næringshagen er å få folk til å etablere seg i regionen for å utvikle næringa si. "Overordna er det ei langsiktig målsetjing at kulturnæringshagen skal vere navet i eit samarbeid mellom regionalt næringsliv og eksisterande og framtidige produksjonseiningar med utspring frå Høgskulen i Volda", uttaler Solheim til Sunnmørsposten.

Interimsstyret understreker at næringshagen ikke er et Volda-prosjekt, men et regionalt prosjekt og sier at "ein kan godt vere med i kulturhagen, utan å vere fysisk plassert i Volda". Hvor næringshagen skal holde hus, er ennå ikke klart.

Sunnmøre Kulturnæringshage i Volda har fått tilbud om å delta i det nye næringshageprogrammet i regi av statlege SIVA, som har som hovudoppgave å bidra til vekst og utvikling av næringslivet i distriktene.

Ikke den eneste

"Positivt med kulturnæringshage på Sunnmøre, men den er nok ikke den eneste! Allerede i 2001 ble Hermetikken Næringshage i Vadsø etablert som Norges første næringshage for kunst og kulturnæring", sier Øyvind Stålsett i Arts & Business i en kommentar.  - Og Hermetikken lever i beste velgående. Senere er det kommet mange næringshager med sterk kulturnæringsprofil, som Tindved i Nord-Trøndelag og Nordfjordeid Næringshage i Sogn og Fjordane for å nevne noen.

Les hele artikkelen her.


Bilde: Gunnar Solheim (t.v), kommunikasjonsjef i Ulsteingruppen Lene Solheim og kultur- og næringssjef i Volda kommune Gunnar Andenes. Til høyre Jørgen Amdam fra Høgskulen i Volda.

Skrevet 24/08/2011 av Trine Skullestad Andreassen