Tiltak for å bedre kunstneres levekår

Kunstnerne Tonje Gjevjon og Amina Bech refser fagforeningene, og foreslår konkrete tiltak for å forbedre kunstneres økonomiske rammebetingelser.

 

I Klassekampen 10.januar kunne man lese at de to kunstnerne ønsker mer kunnskap om økonomien i kunstfeltet, for å kunne bryte ned myter om kunstnere som "parasitter" i samfunnet.


"Vi blir engasjert i noe som nesten må kunne kalles statlig delfinansierte prosjekter, og jeg synes regjeringen kan sette seg ned og regne på hva kunstnerne faktisk bidrar med i inntekt. Sånn som de holder på nå, tar de bare med utgiftene i regnestykket, og ikke inntektene som kommer tilbake til samfunnet. Det er et halvferdig regnestykke og ikke særlig profesjonelt, rett og slett", sier Gjevjon.

 

Ved siden av å kreve lønn til de som får innvilget prosjektstøtte og økte honorarsatser, foreslår Gjevjon og Bech et eget næringsfond til kulturlivet. De ønsker at næringslivet skal komme på banen, og at skattefordeler ved å støtte kunst kan være en viktig utløser for dette.

 

Les artikkelen i Klassekampen her.

 

 

Skrevet 11/01/2010 av Andreea Tecusan