Tromsø kulturnæringsfond får 11,8 millioner kroner

Det nyetablerte kulturnæringsfondet til Tromsø kommune er nå klart for oppstart og vil forhåpentligvis bidra til mange nye arbeidsplasser.

 

På fredagens RDA-styremøte ble det vedtatt å gi 11,8 millioner kroner i driftsmidler til Tromsø kommunes nye kulturnæringsfond. Fondet er beregnet å ha mellom 60 og 100 millioner kroner i aktiv kapital over fire år og målsettingen er å dele ut mellom 15 og 30 millioner kroner hvert år.

 

Fondets hovedmål er å være med på å kommersialisere kulturnæringen i Tromsø og omegn og det vil være en forutsetning at kulturarbeiderne bor eller arbeider i Tromsø. Det vil derfor bli stilt store krav til søkerne om at de skal fokusere på næringsdelen av arbeidet.

 

- Tromsø en sterk kulturby - regnet i bredde. Vi har mye aktiviteter for barn og unge, vi har gode festivaler, men vi mangler den kommersielle spissen. For det er en kjensgjerning at byen har eksportert mange av sine mest talentfulle og fremgangsrike artister. Denne situasjonen skal nå endres, sier prosjektleder Sif Vik til Bladet Tromsø.


Det er Tromsø kommune som er ansvarlig for satsingen, les mer om bakgrunnen på deres hjemmesider.

 

De næringsrettede midlene til regional utvikling, kalt RDA-midler, er en støtteordning gitt som kompensasjon til de områder som ikke fikk gjeninnført ordningen med en differensiert arbeidsgiveravgift eller som fikk et høyere avgiftsnivå enn før 2004. Målsetningen med RDA-midlene er at de skal bidra til en aktiv og ekstraordinær innsats i utviklingen av Tromsø.

 

SpareBank1 Nord-Norge er også svært aktiv på kulturfronten og har nylig etablert et eget investeringsfond for kulturnæringer. Formålet med stiftelsen er å bidra til utvikling og vekst av kulturnæringen i Nord-Norge, Svalbard og med en senere mulig utvidelse til Nord-Vest Russland. De to satsingene vil utfylle hverandre og vil bidra til en ambisiøs og målrettet satsing på kulturnæringsutvikling i Tromsø-regionen.

 

 

Bildet til høyre: Prosjektleder for Tromsø Kulturnæringsfond, Sif Vik.

Skrevet 02/03/2010 av Margit Klingen Daams