Tromsø og Bodø kan miste halvparten av RDA-millionene

I perioden 2007-2009 ble det overført 550 millioner kroner til ordningen. Nå kan halvparten forsvinne. Ordningen har finansiert store deler av blant annet kulturnæringssatsingen.

I 2011-budsjettet vil Finansdepartementet trolig halvere RDA-støtten som Tromsø og Bodø i dag mottar. Prosjekter i Tromsø som blir rammet er blant annet kulturnæringsfondet.

Arne Eidsmo, regiondirektør i NHO, mener slike kutt i regional næringsrettet støtte vil betyr vesentlig svekkelse av næringslivets konkurranseevne i nord.

Les hele saken her

 

Skrevet 06/05/2010 av Andreea Tecusan