Verdiskaping og attraktivitet i Haugalandregionen

Et 60-talls mennesker fikk med seg Haugesunds første Kultur & Næring-konferanse, som ble arrangert 10. februar på Lille Maritim.

 

Arrangør var Vidar Vorraa i Haugaland Vekst IKS, det interkommunale utviklingsselskapet i regionen.

 

Søkelyset ble satt på hvordan kulturnæringene i regionen bidrar til verdiskaping, attraktivitet og bolyst. Og på et overordnet nivå: hvordan og hvorfor kultur og næringsliv bør spille sammen.

 

Les mer om konferansen på Haugaland Vekst.

 

Her er hva noen av deltakerne sa etterpå:

 

- Supert/flott/kjempeinitiativ!!
- Nyttig, lærerikt og inspirerende
- Flott nettverksbygging
- Godt gjennomført konferanse
- Gode presentasjoner
- Mye utbytte av de regionale bidragene
- Flott med konsert på slutten

 

Bilde: Øyvind Stålsett, Anne Britt Gran og Vidar Vorraa

 

Skrevet 14/02/2011 av øs