Vil ha meir næring i kulturen

Rapporten "To mål - to midler" viser at avstanden er stor mellom søkjarmassen til Norsk kulturråd og Innovasjon Norge. - Dersom vi ønsker mer kulturbasert næringsutvikling, må aktørene samordne midlene sine mer enn hva de gjør i dag, seier Tor Borgar Hansen i Oxford Research.

 

Arbeidet spring ut av handlingsplanen for kultur og næring som kom i 2007, der aktørar på kunst- og kulturfeltet uttrykte misnøye med det manglande samspelet mellom aktørar som Innovasjon Norge og Kulturrådet.

 

Resultatet viser at misnøya har god grunn, meiner Tor Borgar Hansen som er senioranalytikar i Oxford Research. Gjennom intervju og spørjeskjema har han vore med på å påvisa at det er lite kontakt mellom dei to støtteapparata. - samt at kunstnarar har lite kjennskap til støtteordningane frå Innovasjon Norge.

 

Les mer på ballade.no

 

 

 

 

Skrevet 14/05/2010 av øs